Blodbadet i Stockholm

Her ses en række billeder, som den senere svenske konge, Gustav Vasa, fik fremstillet efter det Stockholmske blodbad.

I 1520 indtog den dansk dansk-norske konge, Christian 2., Sverige. Han havde kæmpet om magten i Sverige i flere år, for han ville gerne være svenske konge. På den måde kunne han genskabe Kalmarunionen, som var brudt sammen. I Sverige havde en svensk stormandsfamilie, kaldet Sturerne, siddet på magten i nogle år, og de ville ikke være i union med Danmark. Men da Christians hær havde erobret Sverige, måtte de svenske rigsråder anerkende Christian som konge.

Da Christian blev kronet som konge, blev der indkaldt til en stor fest i Stockholm, der varede flere dage. Også de svenske stormænd, som havde kæmpet imod Christian var med til festen.  Kongen havde nemlig lovet at tilgive alle sine svenske modstandere, hvis de ville hylde ham som konge. På festens sidste dag skete der dog noget, som senere er blevet kaldt Det Stockholmske blodbad. Midt i festen blev en stor del af de svenske stormænd, og en række præster og borgere anholdt og sat i fængsel. Flere end 80 af de anholdte blev i de følgende dage dømt til døden og blev halshugget på torvet i Stockholm.

Kildebillederne nedenfor forestiller begivenhederne under det stockholmske blodbad. Billederne er udsnit af et kobberstik fra 1676. Kobberstikket er lavet på baggrund af nogle ældre træsnit, som blev bestilt af den svenske konge Gustav Vasa.

Gustav Vasa var af svensk stormandsslægt og havde kæmpet imod Christian 2., da han forsøgte at erobre Sverige. Gustavs Vasas far, to af hans onkler og andre familiemedlemmer var blandt de stormænd, der blev halshugget under det stockholmske blodbad.

Efter det stockholmske blodbad bredte der sig et oprør mod Christian 2. Gustav Vasa ledte oprøret mod Christian, der blev afsat som konge i Sverige. Gustav Vasa blev senere valgt til konge af Sverige i stedet for Christian 2.

Da Gustav Vasa var blevet konge af bestilte han træstikkene, som skulle vise, hvad han mente, der var foregået under det stockholmske blodbad. Billederne og teksterne til billederne er Gustav Vasas fremstilling af det stockholmske blodbad.

Det øverste, største motiv forestiller Stockholms overgivelse til den danske hær i 1520. De nederste motiver ses nedenfor i forstørrede udgaver. Man skal læse billederne fra venstre mod højre, hvor det første billede forestiller Christian under kroningsceremonien. Kobberstikket er farvelagt.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billederne for at se en større version i en ny fane.

Kildebillede 1

Kildebillede 2

Kildebillede 3

Kildebillede 4

Kildebillede 5

 

Billederne er fotografier af farvelagt kobberstik af Det Stockholmske Blodbad fra 1676, Dionysio Padt-Brugge. Fra: Det Kongelige Biblioteks billedsamling.