Christian 2. i fængsel

I 1531 vendte Christian 2. tilbage til Norden, hvor han forsøgte at genvinde magten. Det endte dog med, at han blev sendt i fængsel.

I kildeteksten nedenfor ses et uddrag af en tekst fra 1930, fra bogen ”Folkeskolernes Danmarkshistorie”, der fortæller om Christian 2.s forsøg på at genvinde tronen i Danmark-Norge og Sverige.

Kildebilledet er et historisk maleri fra 1897. Maleren Carl Bloch har forestillet sig hvordan Christian 2. har set ud i sit fangenskab på Sønderbog Slot.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”Længe mærkede man ikke noget til Christian den anden. Men i året 1531 landede han pludselig i Norge med en tysk lejehær i den hensigt at vinde sine riger tilbage…. Det blev dog kun stakket glæde for den hjemvendte konge. En dansk hær tvang ham fra sted til sted og tvang ham til sidst til at bede om forlig. Der blev lovet ham frit lejde, hvis han ville forhandle med sin farbror, kong Frederik, og i tiltro her til gik han om bord i et dansk skib, der lovede at bringe ham til København. Men skibet tog snart en anden kurs, og på trods af alle løfter blev Christian ført til Sønderborg på Als slot. Her sad han i 17 år under streng bevogtning.

Kildebillede

Kildeteksten er et pædagogisk bearbejdet uddrag af ”Folkeskolernes Danmarkshistorie”, Ejnar Schroll, 1930, s. 90-91.
Kildebilledet er et portræt af Christian 2. af Carl Bloch fra 1897. Maleriet forestiller Christian 2. under sit fangenskab på Sønderborg Slot. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons