Flere forsøg på at genoprette Kalmarunionen

Efter at svenskerne havde fyret Erik af Pommern som konge af Sverige, var der konflikter mellem Danmark og Sverige flere gange.

Flere danske konger forsøgte at genoprette Kalmarunionen. I 1501-1503 var der igen krig mellem Danmark og Sverige, hvor den danske konge Hans kæmpede for at få Sverige til at anerkende ham som unionskonge over alle tre riger.

Billedkilderne nedenfor er tegninger, som er tegnet af en tysk landsknægt i 1501. Landsknægte var lejesoldater som konger eller fyrster kunne leje, til at føre krige for sig. Den tyske landsknægt, der tegnede tegningen nedenfor, deltog selv i krigen, og kæmpede i den danske hær.

På den første tegning ses det hvordan de danske og tyske lejesoldater til højre i billeder kæmper mod en svensk bondehær til venstre i billedet.

På det andet billede ser man en svensk soldat til venstre, der kæmper med en tysk landsknægt i den danske hær til højre.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billederne for at se en større version i en ny fane.

Kildebillede 1

Kildebillede 2

Västra Götaland, Göteborg, Göteborg, Västergötland, Övrigt-Teckning, Fornminnen-Befästningsanläggningar-Skans

Billeder fra Paul Dolnsteins dagbog, Weimars Statsarkivet. Billederne er fra ca. 1502. Billederne er lånt fra Wikimedia Commons