Fyringen af Christian 2.

I 1523 var mange af de danske rigsråder blevet så vrede på kong Christian 2., at de bestemte sig for at fyre ham som konge.

Det gjorde rigsråderne ved at sende et brev til Christian 2., hvor de opsagde den aftale med kongen, som de havde indgået med ham i 1523, da han blev valgt til konge. Aftalen kaldes også en håndfæstning. Rigsråderne mente dog ikke, at kongen havde holdt hvad han havde lovet. Blandt andet klagede rigsråderne over, at der var krig i landet og at skatterne var for høje.

Før rigsråderne sendte brevet til kongen, havde kongen indkaldt til et møde, kaldet herredag. Det møde ville rigsråderne dog ikke deltage i.

Kildeteksten nedenfor er et uddrag af det brev, som rigsråderne sendte til kongen. Heri kan man se, hvad det var, at rigsråderne var utilfredse med og hvorfor, de ikke turde komme til kongens møde.

Spring til let udgave

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Når der står “…” betyder det, at en del af den oprindelige tekst er udeladt.

Kilde:

“…. Og hvordan hele landet er besat med krig, skat, told, nye pålæg, forbud og mange byrder, som er imod vores aftale.

Vi har overvejet og taget den stockholmske herredag med i betragtning, hvor . . . biskopper, riddere og andre adelige så ynkeligt og uredeligt er omkommet fra deres hals uden al nåde, dom og ret. Vi frygter, at det samme også skal ske os uden skyld efter den onde kvinde Sigbrits råd, der skamløst uden al skel har kaldt os alle af adelen her i riget for slyngler og forrædere….. Derfor er at frygte, som det almindelige rygte går, at Eders Nåde har inddraget udlændinge her til landet for at ville overfalde os efter samme kvindes råd og tilskyndelse……

I betragtning af disse førnævnte og andre mærkelige ting tør vi på ingen måde komme til nogen herredag med Eders Nåde . . .Det skal være klart for Gud, alle mennesker, herrer, fyrster og alle almindelige folk, at vi på grund af førnævnte ting er nødt til at opsige vores løfte om troskab og tro tjeneste, som vi har givet Eders Nåde. Hvis Eders Nåde vil overfalde os derfor uden skyld, håber vi på den almægtige Guds, vore egnes og andre venners og tilhængeres hjælp til at forsvare og beskytte vore liv, hals og gods, indtil vi får anden beskyttelse og sikkerhed…..

Kilden ovenfor er et uddrag af opsigelsen af Christian 2. Uddraget er blevet pædagogisk bearbejdet og lettere omskrevet. Teksten findes også her: danmarkshistorien.dk

Kildebilledet er fra Wikimedia Commons. 

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt