Kongens opfordring til Skånelandene

I 1675 udbrød der igen krig mellem Danmark og Sverige. Den danske konge angreb Sverige og sendte et brev til de tidligere danske landsdele, Skånelandene. I denne kilde ses et uddrag af kongens brev.

Krigen mellem Danmark og Sverige, fra 1675-79, kaldet Skånske Krig, startede ved at Danmark angreb på Skåne, der tilhørte Sverige sammen. I foråret 1676 angreb den danske konge, Christian 5., Skåne i Sverige. I forbindelse med angrebet lod den danske konge en tekst sende ud til en del af det svenske folk. I teksten opfordrede han Skånelandene, der havde været dansk område indtil Karl Gustav-krigene 1657-60, til at kæmpe med den danske hær.

Da den danske konge var gået i land i Skåne, fik præster i de største skånske byer besked om at læse en plakat op for de danske skånske bønder. Kildeteksten nedenfor et er bearbejdet uddrag af den plakat.

Kildeteksten nedenfor er en bearbejdet udgave af en tekst fra 1600-tallet, der fortæller om slaget ved Lund i 1676.

Kildetekstens forfatter er Stehn Jacobsen, der skrev sin bog om den nordiske krig omkring 1680. Sthen Jacobsen var en dansk præst, der var født i Skåne dengang Skånelandene var danske. I 1658 deltog Sthen Jacobsen som ung studerende i København i kampen mod den svenske hær, der forsøgte et at erobre København. Sthen Jacobsen befandt sig i Skåne under Den Skånske Krig, og har oplevet nogle af hændelserne. Bogen er skrevet ca. 10 år efter, at krigen sluttede. Da Sthen Jacobsen havde skrevet bogen turde han ikke prøve at få bogen udgivet, da han havde været meget kritisk både overfor svenskerne og danskerne. Derfor blev boget først udgivet i slutningen af 1800-tallet, da en svensk historiker fandt bogen på et arkiv.

Spring til let udgave

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”Efter at hans kongelige majestæt med medlidenhed har kunnet se den svære situation, som de fattige undersåtter i Skåne, Halland og Blekinge, samt andre provinser, som den danske krone ved forrige ulykkelige krige har måttet afstå til den svenske krone, befinder sig i: i det sted de før i så mange år efter hinanden har blomstret i evig rigdom under hans kongelige majestæts rosværdige forfædre og senere konger i Danmarks milde regeringer …..

[derfor] henvender kongen sig i den forhåbning, at Gud i himlen vil velsigne dette foretagende [at vinde Skånelandene tilbage] og at indbyggerne selv ikke kun i deres bønner ønsker hans majestæt al lykke og sejr, men også vil hjælpe hans majestæt både med kræfter og penge. Og hvis lejligheden skulle komme, så må de søge deres egen frelse og velstand, som de aldrig håbe på ellers før de er befriet fra svenskernes greb, og igen er forenet [med Danmark].”

Kildeteksten er en oversat og bearbejdet udgave af: Den Nordiske Kriigs Krønicke, Sthen Jacobsen, udgivet af Martin Weibull, 1897, s. 38-40.

Kildebilledet af Christian 5. er lånt fra Wikimedia Commons.