Alle kilder i temaet: 7. Skånske Krig

I dette tema kan du finde kilder til endnu en af 1600-tallets krige mellem Danmark-Norge og Sverige, Skånske Krig. Krigen startede i 1675, hvor den danske konge, Christian 5., besatte Skåne i Sverige, og varede til 1679. I dette tema kan du blandt andet finde kilder til det blodigste slag i Nordens historie, nemlig Slaget ved Lund, der blev udkæmpet i december 1676.
Befolkningen med og uden Skånelandene
I denne kilde ses tal for hvor stor en del af Danmarks befolkning som landte mistede, da Sverige erobrede Skånelandene,
Kongens opfordring til Skånelandene
I 1675 udbrød der igen krig mellem Danmark og Sverige. Den danske konge angreb Sverige og sendte et brev til de tidligere danske landsdele, Skånelandene. I denne kilde ses et uddrag af kongens brev.
Skånske krig var kendt som snaphanekrigen
Under flere af 1600-tallets krige mellem Danmark og Sverige kæmpede en del af befolkningen i Skånelandene på dansk side. Nogle af disse folk blev kaldt snaphaner.

Snaphanestatue i Skåne
Kildebilledet er en statue af en kendt snaphane fra Skåne, der hed Lille Mads.
Den svenske konge straffede snaphanerne
Denne kilde er et uddrag af en soldats dagbog fra Skånske Krig. I dagbogen fortæller soldaten om kongens ordre til at bekæmpe snaphanerne.
Slaget ved Lund
Et af de mest berømte slag under den Skånske krig er Slaget ved Lund, som fandt sted i december 1676. Slaget er det mest blodige slag, der blev udkæmpet mellem Danmark og Sverige i alle krigene mellem de to lande.
Mindesmærke for Slaget ved Lund
Kilden er et billede af et mindesmærke for Slaget ved Lund under Skånske Krig.
Freden i Lund
Kilden er et uddrag af Freden i Lund. Fredsaftalen bekræftede freden mellem Danmark og Sverige efter Skånske Krig.