Befolkningen med og uden Skånelandene

I denne kilde ses tal for hvor stor en del af Danmarks befolkning som landte mistede, da Sverige erobrede Skånelandene,

Nedenfor ser man folketallet for Danmark i 1645, altså hvor mange personer der levede i landet før Danmark mistede Skånelandene. Skånelandene en samlet betegnelse for Skåne, Halland og Blekinge som engang var danske territorium, men som Danmark måtte afstå efter Første Karl Gustav-krig.

Tallene bygger på lister over skatteydere og kirkebøger, og er et skøn, da den første folketælling først blev afholdt i 1769. Der har dog været flere personer i Danmark i 1645, da de tyske hertugdømmer også tilhørte Danmark på dette tidspunkt, men de er ikke taget med i tallene nedefor.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetal

Folketal Danmark 1645:

Antal personer i Danmark med Skånelandene: 825.200

Antal personer i Danmark uden Skånelandene: 607.800

 

Kildebilledet er lånt fra Det Kongelige Bibliotek, Billedsamling.