Freden i Lund

Kilden er et uddrag af Freden i Lund. Fredsaftalen bekræftede freden mellem Danmark og Sverige efter Skånske Krig.

I 1677 begyndte man at forhandle om fred. Det havde ikke kun været Sverige og Danmark, der var i krig med hinanden. Flere andre stormagter havde også været med. Sverige havde været allieret med Frankrig og Danmark havde været allieret med Nederlandene, Spanien, Det Tysk-romerske Rige og Brandenburg. I 1677 begyndte man at forhandle om fred i den hollandske by Nijmegen. Det gik dog ikke særligt godt med forhandlingerne. Først i august 1679 blev sluttede man fred på det franske slot Fontainebleau. Det var den franske konge, Ludvig 14., som besluttede at der skulle være fred mellem Danmark og Sverige. Sverige var faktisk slet ikke med til at slutte freden. Det blev bestemt for dem af den franske konge.

Senere samme år blev fredsaftalen bekræftet af Danmark og Sverige i den skånske by Lund. Derfor kaldes den Freden i Lund. Lund havde før været en dansk landsdel, men var nu svensk. Fredsaftalen bestemte nemlig, at den fredaftale, man havde indgået efter Anden Karl Gustav Krig i 1660 stadig skulle gælde. Det betød af Skåne, Halland og Blekinge skulle tilhøre Sverige. Selvom den danske hær kontrollerede det meste af Skåne efter Den Skånske Krig, så måtte den danske konge opgive sine krav på de tidligere danske landsdele.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

I kildeteksten nedenunder kan man se et forkortet uddrag af en fredsaftalen, der er opstillet i punkform. Fredsaftalen er noget længere end dette uddrag.

Kildetekst

  • De danske områder Skåne, Halland og Blekinge skulle stadig tilhøre Sverige, som det var aftalt i fredaftalen i København efter den første Karl Gustav Krig i 1658.
  • Fredaftalen bestemte også, at dansk lov stadig skulle gælde i Skånelandene. Området havde tidligere været dansk område i flere hundrede år, og den lov (Skånske Lov) lovede svenskerne stadig ville gælde.
  • Der blev givet amnesti til snaphanerne, der havde kæmpet mod svenskerne sammen med de danske soldater under krigen.

På trods af at svenskerne have lovet at dansk lov ville gælde i Skåne, kom det ikke til at gå sådan. Svenskerne indledte en såkaldt forsvenskning i Skånelandene. Og selvom at der var blevet lovet amnesti til snaphanerne, jagtede svenskerne snaphanerne efter krigen.

 

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.