Den svenske konge straffede snaphanerne

Denne kilde er et uddrag af en soldats dagbog fra Skånske Krig. I dagbogen fortæller soldaten om kongens ordre til at bekæmpe snaphanerne.

Skånske krig er også kendt som snaphanekrigen. De danske konger var glade for den hjælp som snaphanerne gav, når de kæmpede mod svenskerne. Svenskerne mente til gengæld at snaphanerne var røvere og mordere. Snaphanerne angreb og dræbte svenske soldater, og røvede også tit bønderne. Hvis den svenske hær fangede en snaphane, var behandlingen hård.

I 1677 var den svenske konge Karl 11. så træt af snaphanerne, at han begyndte at lade sine soldater straffe hele sogne, for at bekæmpe snaphanerne. For hver svensk soldat der blev dræbt af snaphanerne, skulle tre bønder i et søgn hænges og bønderne skulle betale 1000 daler, som var mange, mange penge dengang – også selvom bønderne ikke haft noget at gøre med snaphanerne. Snaphanerne blev dog ved med at kæmpe mod den svenske hær, og mange bønder hjalp snaphanerne.

I april gav den svenske kong sine soldater ordren om at en række sogne i Skåne og Blekinge skulle udslettes. En kilde til ordren om at ødelægge byerne findes i en dagbog, der er bevaret. Dagbogen tilhørte en officer i den svenske hær, Niels Skytte, som skrev sine ordrer fra kongen ned. I dagbogen kan man også læse han notater fra de dage, hvor hans soldater angreb sognene.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst 1

”Slå alle voksne mænd ihjel, skån kvinder og børn, men brænd gårdene ned, efter at alt kvæg og alle fødevarer er båret ud og bragt i sikkerhed, mens alt hvad du ellers finder, må plyndres af dine soldater.”

Kildetekst 2

“22. april: Rykkede vi frem mod alle tre byer samtidigt for efter ordre at afbrænde hele Örkenet sogn, ordren lød samtidigt på at slå alle mænd mellem 15 og 60 år ihjel, og i følge mine ordrer nedbrændte jeg med mine soldater [her nævnes så en række byer].

23. april: Ifølge mine ordrer afbrændte jeg igen med mine soldater [her nævnes en række byer]. Dermed var hele Örkenet Sogn brændt ned …”

Kildetekserne er lånt fra: Weibull, Martin: Öfverste Nils Skyttes dagbok 1675-1720. Samlingar utgifna för de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, 1874–1880.

Kildebilledet forestiller den svenske konge Karl 11. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.