Alle kilder i temaet: 9. Afståelsen af Norge i 1814

I store dele af Europa hærgede Napoleonskrigene, der varede fa 1792-1815. Selvom Danmark-Norge ikke var direkte indblandet, fik krigene alligvel enorm betydning. I dette tema kan du fnde kilder til nogle af de konflikter, der endte med at Danmark måtte afstå Norge i 1814.
I krig igen
I 1792 udbrød Napoleonskrigene i Europa. Den danske konge troede, at han kunne holde sig ude af krigene.
Slaget på Reden i 1801
Den 2. april 1801 lå den engelske flåde udenfor Københavns havn, kaldet Reden. De engelske krigsskibe angreb og beskød de danske skibe. Angrebet på den danske flåde kaldes Slaget på Reden.
Københavns Bomberdement
Om aftenen den 2. september 1807 begyndte et voldsomt angreb på København.

Endnu en dansk-svensk krig
I 1808 var Danmark-Norge igen i krig mod Sverige.
Norsk sult
Det var ikke kun den dansk-norske hær, som sultede under krigen mellem Danmark og Sverige i 1808-09. I dele af Norge udbrød der der hungersnød.
Freden i Kiel
Denne kilde er et bearbejdet uddrag af den fredsaftale, der blev indgået mellem Danmark og Sverige og England i 1814, kaldet Freden i Kiel.
Kongens brev til folket
Kildeteksten er et uddrag af et brev, som kongen skrev til befolkningerne i Danmark-Norge efter Freden i Kiel i 1814.
Forskellige syn på unionen mellem Danmark og Norge
I 1814 måtte Danmark afstå Norge til Sverige efter at have været i union med Norge i mere end 400 år. Der er forskel på, hvordan man har set på unionen i Danmark og Norge.
Kort over Danmark 1814
Her ses et kort over Danmark, eller Helstaten, som det så ud efter Freden i Kiel i 1814. Her måtte Danmark afstå Norge til Sverige.