Undervisningsbog om slaget ved Visby

Erobringen af Gotland og slaget ved Visby er blevet genfortalt i utallige historiebøger.

I sommeren 1361 gik den danske konge Valdemar Atterdag i land på øen Gotland, som dengang tilhøre Sverige. Øens største by hedder Visby. I Middelalderen blev der handlet meget med forskellige varer i Visby, og boede der mange rige købmænd på øen. Valdemar havde en stor, professionel hær med sig for at erobre øen.

Erobringen af Gotland og slaget ved Visby er blevet genfortalt i utallige historiebøger.

Kildeteksten nedenfor er et uddrag ef en undervisningsbog til folkeskolen fra 1930, der forklarer hvorfor Valdemar Atterdag angreb Visby.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”Ved Østersøen og Vesterhavet kyst voksede en mængde rige handelsbyer op, som navnlig på Valdemars tid havde stor indflydelse. De fleste af disse byer, som kaldtes Hansestæder, lå i Nordtyskland…

Der var ikke mindre end 80 byer i forbundet, og de var så mægtige, at de ikke gik af vejen for at føre krig med konger og fyrster, og de tiltvang sig efterhånden store handelsrettigheder rundt omkring i de nordiske lande. De opkøbte således omtrent alle de sild, der blev fanget i Øresund….

Valdemar Atterdag var bange for, at Hansestæderne helt skulle gøre sig til herrer over Østersøen, og for at svække deres magt, udrustede han en flåde og drog mod Visby på Gotland, som var en af deres rigeste byer. […]

Gotlænderne forsvarede sig tappert, men led dog et frygteligt nederlag uden for Visbys mure. De overvundne åbnede nu stadens porte for sejrherrerne”

 

Kildeteksten er et pædagogisk bearbejdet uddrag af bogen: ”Folkeskolens Danmarkshistorie” af Ejnar Schroll, fra 1930.