Kilde 1: Flygtningene må blive

Efter befrielsen 5. maj 1945 var general Dewing chef for de allierede styrker i Danmark. Fra dansk side ønskede man, at de tyske flygtninge hurtigste muligt forlod af landet.

Ifølge Ribe Stift-Tidende svarede Dewing sådan på ønsket:

”Hensigten (er) snarest muligt at få de tyske flygtninge sendt tilbage til Tyskland.

Disse flygtninges tilbagetrækning må ordnes med den hjælp, den britiske militærmission vil kunne yde. De skal tilbage til Tyskland. Men når og hvorledes det kan ske, afhænger af forholdene i Tyskland og transportmulighederne. Man kan jo ikke lade dem marchere til Tyskland, fordi der er mange kvinder og børn imellem og tillige mange syge.

Flygtningens anbringelse, mens de er i Danmark, vil formentlig kunne ordnes derved, at de får plads i nogle af de bygninger og lejre, som hidtil har været anvendt af det tyske militær, således Oksbøllejren.”

(Kilde: Ribe Stifts-Tidende, 7. maj 1945)