Kilde 2: Døde børn

I slutningen af april mistede besættelsesmyndighederne overblikket over de mange tyske flygtninge, der strømmede til Danmark.

I en villa i København blev der få dage efter befrielsen gjort et uhyggeligt fund. Frederiksborg Amts Tidende skrev:

”I en villa i Kristianiagade, der blev benyttet af tyske flygtninge, fandt frihedskæmpere i går en snes lig af voksne, anbragt oven på hinanden i et rum, der lå tæt op ad et køkken.

I en nabovilla, der havde været beslaglagt til et lignende formål, lå 36 lig af småbørn i alderen fra få uger til ca. 12 år. De lå, kun yderst nødtørftigt tildækket i et snævert vaskerum op ad fyrrum og garager. På mange af ligene var øjnene ikke engang tillukket.”

(Kilde Frederiksborg Amts Tidende, 8. maj 1945)