Kilde 3: Forsøg på orden

Kort efter befrielsen besluttede regeringen, at de tyske flygtninge skulle samles i lejre. Statens civile Luftværn skulle sørge for forplejning, husly og lægehjælp. Tidligere Modstandsfolk skulle bevogte lejrene.

Der gjaldt følgende regler for lejren:

” 1. Samtlige indkvarteringssteder bevogtes af frihedshæren (folk fra modstandsbevægelsen).

  1. Flygtningene skal holdes interneret på ind indkvarteringsstederne. Passage vil kun blive tilladt i ganske ekstraordinære tilfælde. De pågældende skal være udstyret med særlig udstedte passerseddel.
  2. Forplejningen leveres […] efter retningslinjer fastsat af sundhedsstyrelsen.
  3. De sanitære forhold […] organiseres af sanitetstjenesten og i så vid udtrækning som muligt under anvendelse af Tyske Røde Kors læger, sygeplejersker og sanitetspersonel.
  4. Alle interne arbejder, herunder rengøring, udføres af flygtningene selv.”

(Kilde: Social-Demokraten, 12. maj 1945)