Kilde 8: Skal der vises menneskelighed?

Den 24. juni 1945 havde 60 præster et indlæg i Berlingske Tidende. Præsterne opfordrede danskerne til at udvise større medmenneskelig over for de tyske flygtninge og have større forståelse for deres situation.

Kilde a)

”Flygtningene) er overvejende bondebefolkning med hjemstavspræg og gammel kristen tradition De er mod deres vilje af deres regering blevet tvunget til at forlade hus og hjem. Mange har på flugten set deres nærmeste dø eller er kommet bort fra dem og ved ikke, hvor de er. De har mistet alt og ser en usikker fremtid i møde. Trods denne uhyre sjælelige belastning kæmper de med sej udholdenhed for menneskeligt at holde sig oppe.

Det er ikke sandt, at det er snavs, uorden og uhumskheder, der præger forholdene, hvor de tyske flygtninge lever. […] Det er ikke sandt, at flygtningene lever overdådigt. Kosten er tarvelig og knap. Den indeholder godt halvdelen af det kalorietal, som en danskers kost normalt rummer […].”

(Kilde: Berlingske Tidende, 24. juni 1945)

 

Kilde b)

Den 25. juni 1945 gav Information dette svar på præsternes indlæg:

”[…] Og så vover de herrer præster at tage flygtninge i forsvar, nu mens vi selv er med til at hele vore egne sår. […] Skån os for alt, hvad der hedder barmhjertighed mod Tyskland og tyskerne. Husk på ordsproget: “Som man reder, så ligger man”. Til slut foreslår jeg at vore raske frihedskæmpere kigger på de gejstlige Herrer lidt i sømmene.”

I dagens Information kunne man også læse:

”Det tyske folk må dømmes i sin helhed. Hver eneste af dem må tage sit ansvar for nazismen. […] Det er pinligt – ja, rent ud uanstændigt at danske præster starter en medlidenheds-propaganda til fordel for disse elendige, i bund og grund af råddenskab gennemsyrede rester af det forhenværende ”herrefolk”.”

(Kilde: Information, 25. juni 1945)