Skal vi sige undskyld?

Uddrag af en artikel, hvor det bliver diskuteret, om Danmark skal sige undskyld for rollen som kolonimagt og slavenation.

Det er blevet diskuteret i mange år, om man skal sige undskyld for Danmarks kolonihistorie og især for landets rolle som slavenation. Blandt andet i forbindelsen med 150-års jubilæet for slaveriet ophævelse, blev sagen diskuteret. Den 12. oktober 2016 blev der bragt en artikel i Jyllands Posten Premium, som omhandlede spørgsmålet om en undskyldning for slaveriet. Følgende er debatudsagn fra artiklen:

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“»Vi mener, at hvis man begynder at sige undskyld for, hvad der er sket for mange, mange år siden, så skulle vi gå helt tilbage til vikingetiden og undskylde til briterne og franskmændene, og hvem vi ellers kom og plyndrede,« Michael Aastrup Jensen (V).

»Der er ingen tvivl om, at slavehandlen er et mørkt kapitel i danmarkshistorien, som vi bør tage afstand fra, men jeg synes ikke, at det er et anliggende for politikerne i dag. Vi skal hellere bruge vores kræfter på nutiden og fremtiden i stedet for fortiden,« Holger K. Nielsen (SF)

»(…) det ville være flot, hvis Danmark brugte ordet undskyld om tiden som kolonimagt. Det kan give et mere nuanceret historiesyn i Danmark og skabe en større bevidsthed omkring denne periode og Danmarks rolle og ageren i den,« Cecilie Felicia Stokholm Banke (forsker).”

 

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af debatudsagn fra artikel i Jyllands-Posten Premium onlineavis 12. oktober 2016.