Er kolonifortiden i vores bevidsthed?

Uddrag af en artikel fra avisen Information om Danmarks rolle som kolonimagt.

Ekspert i erindring Astrid Nonbo Andersen mener, at Danmarks rolle i slaveriet og slavehandelen ikke fylder særligt meget i danskernes bevidsthed i forhold til eksempelvis kolonien Grønland.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“(…) Der var reelt set meget få danskere i kontakt med De Dansk Vestindiske Øer. (…)

»Da den danske tilstedeværelse på øerne var på sit højeste udgjorde de kun omkring to procent af befolkningen. Og der var enormt stor dødelighed blandt de danskere, der tog afsted. (…)”

Samtidig var der ikke mange vestindere, der kom til Danmark. De, der gjorde, var ofte enlige mænd, der kom med deres herre hjem som kammertjenere. (…)

Grønland er til gengæld tilstede i danskernes bevidsthed på en helt anden måde, påpeger Astrid Nonbo Andersen:
»Grønlænderne ser vi i gadebilledet, mange danskere har boet og arbejdet i Grønland, og Grønland har altid haft en plads på tv, i skolen og på museerne. (…)

»Det er derfor, at man med rette er kritisk overfor, at for eksempel Nationalmuseet ikke gør mere ud af De Dansk Vestindiske Øer. En kulturel kollektiv erindring er afhængig af at blive stimuleret og skal holdes i live. Men det er selvfølgelig ikke nok med museer. Det handler om at blive mindet om det fra mange kanter: Via tv, bøger, kunst, avisartikler, i skolen og i det offentlige rum, så det bliver en fortælling, man er fortrolig med. Men det er noget, der skal træffes beslutning om for når den sociale erindringer ikke er der, så sker det ikke af sig selv,« fortæller Astrid Nonbo Andersen:

»Man kunne jo sagtens lave København til en slags Open Air Museum om slavehandel, men det har man valgt ikke at gøre,« tilføjer hun.

Det handler blandt andet om, at man fik behov for at skrive danmarkshistorien om, da landet gik fra at være enevælde med mange territoriale besiddelser til folkestyre med fokus på nationalstaten og folket. Det var danske bønder, der fik definitionsretten.

»Dermed blev de oversøiske territorier, sø- og handelsfolk og slavernes historie marginaliseret og næsten glemt,« siger Astrid Nonbo Andersen.« (…)”

 

 

Kilde er et bearbejdet uddrag af en artikel bragt i avisen Information, d. 18.12.2015.

Læs hele artiklen her