Alle kilder i temaet: 12. Menneskesyn

I dette tema kan du finde kilder til, hvordan man så på de sorte og slavegjorte – både i de danske besiddelser i Afrika, i Vestindien og i Danmark generelt før i tiden.

Her er kilder til, hvordan der også i løbet af 1700- og 1800-tallet var forskellige opfattelser af slavehandelen og slaveriet. Her er også kilder til, hvordan nogle retfærdiggjorde eller forklarede slaveriet.

Forsvar af slaveriet
I 1600- og 1700-tallet mente mange, at de sorte, der blev bragt til Vestindien havde det bedre der, end de ville have haft i deres hjemlande i Afrika. Københavns biskop Erik Pontoppidan skrev i 1760 om slavehandelen:
Bedre for de sorte i Vestindien?
Her fortæller en tidligere dansk guvernør i Afrika om slavehandelen.
En slaveauktion
Johan Reimert Haagensen, der arbejdede på Skt. Croix i 1750´erne, beskriver her en slaveauktion.

Lægens oplevelser under en slaveauktion
Lægen Paul Edmann Isert besøgte i 1780´erne både de danske forter i Afrika og sejlede med et slaveskib til Vestindien. Her fortæller han om hvad der skete, når slaver blev sat til salg.
Annonce for en auktion
Annonce fra avisen Royal Danish Gazette, der blev udgivet på Skt. Croix i slutningen af 1700-tallet. I avisen blev der ofte bragt annoncer over salg af alt lige fra huse til tøj og slaver.
Imod afskaffelse
Selvom modstanden mod slaveri og slavehandel voksede mod slutningen af 1700-tallet, var der også mange, som var imod en afskaffelse af slavehandlen.
Er slaver eller frie arbejdere bedst?
Uddrag af en avisartikel fra februar 1848. Her blev det diskuteret, om slavearbejde eller frit arbejde var bedst.
Synet på sorte
Uddrag om Vestindien fra en dansk geografibog, der viser et eksempel på synet på sorte i første halvdel af 1900-tallet i Danmark.
Sorte tjenerinder i Afrika
Uddrag af en dagbogstekst og et akvarelbillede fra 1843 af et middagsselskab i Guinea i Afrika, hvor Danmark havde forter på kysten.