Beskrivelse af det danske fort

Danmark sikrede sig flere besiddelser på den afrikanske Guldkyst, hvor man kunne handle med lokale afrikanske stammer. For at beskytte sine handelsinteresser anlagde man bevæbnede forter langs kysten.

I 1661 lykkedes det danske søfolk at erobre et fort i Guineabugten, som fik navnet Christiansborg.

Ludewig Ferdinand Rømer, der var købmand i Guinea i 1740’erne, beskrev fortet Christiansborg i 1760.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“(…) Det er en massiv og særdeles stærk bygning. Alle pakhuse er hvælvinger, murene er 4 alen tykke. Det er et helt regulært fort med 4 bastioner, hvis jeg husker ret 60 alen i kvadrat, batterierne 18-20 alen høje og 12 alen brede, med nogle og 40 kanoner. (…)
Et kanonskud fra fortet mod nordvest og to flinteskud fra Orsu by har vi et vagttårn, hvorpå der ellers kunne være otte kanoner, som kaldes Prøvesten. Disse beskrevne fortifikationer, så længe vi har proviant [mad] og krigsforråd og 30 europæere og 300 negre til besætning, er uovervindelige og uindtagelige for hele den afrikanske magt.”

Ordforklaringer:
En alen= ca. 60 cm.
Bastion= fremskudt del af en fæstningsvold
Fortifikation= fæstningsværk, fort

 

Billede af forsiden af Rømers bog. Skriften er datidens gotiske tryk. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af bogen ”Tilforladelig Efterretning om Negotien paa Kysten Guinea”, af Ludewig Ferdinand Rømer fra 1760.

Link: http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wp-content/uploads/sites/12/2015/02/tl_slavehandel_01_org_FortetPaaGuldkysten.pdf