Mad og drikke ombord 1

Spiseseddel for slaver og sømænd ombord på slaveskibet ”Fredensborg”, som rejste fra Guinea til Skt. Thomas.
Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“En slaves kost ugentlig:

Et halvt pund flæsk [1 pund= ½ kilo]
Et ottingkar [ca. 2.2 liter] bønner
Et ottingkar gryn
En tredjedel ottingkar Millie [kornsorten hirse]
En halv pæl brændevin [en pæl= 250 ml.]
En ottendedel pund tobak
En tobakspibe

Palmeolie gives altid ud i grød som kan beregnes ugentlig ¼ pæl pr. slave. Ti skæpper [1 skæppe= ca. 17,39 l] mallaget [en slags peber] for et hundrede slaver på hele rejsen. En tønde [ca. 131 l] brændevin til remidorerne [bådsmændene] og negrene som fylde vand.

En [sø]mands kost ugentlig:

Et halvt pund flæsk
To pund kød
Halvandet pund smør
En og en ottendel ottingkar gryn
Et halvt ottingkar ærter
Fire pund hart brød
Syv pund blødt brød i de første 4 a 6 uger
En halv potte [en pot= ca. 1 l]
En tønde øl til mand for hele rejsen
En pot vand daglig når øllet slipper [op]

Af olie, øleddike, og svesker, som ikke er nogen almindelig spise, spises som skibsrådet synes.”

 

 

Kilden er en bearbejdet udgave af et uddrag af ”Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850” af Calundan et. Al., 1. udgave, 1. oplag, 2003. Forlaget Pantheon, s. 52.