Retssager mod slaven Daniel

Mange slaver løb maron, altså løb bort, fra deres ejere. Teksten her handler om slaven Daniel.

Daniel tilhørte en plantage, kaldet Hope på St. Croix. Selvom der gang på gang blev ført sager i retten mod Daniel, og han blev straffet med halsjern og pisk, løb han bort igen og igen. Teksten nedenfor er kun et uddrag af alle de mange, mange gange, Daniel brød loven og blev straffet.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde

1837:

den 22. marts
Daniel, neger tilhørende plantagen Hope, der blev den 16. marts denne arresteret af en slavejæger fra samme plantage, er nu igen pålagt halsjern [skulle forhindre flugt] som erstatning for det, han har brudt op. Han er herefter frigivet uden omkostninger. Han har været på gadearbejde.

den 14. juni
Daniel, neger tilhørende plantagen Hope, blev den 9. juni indbragt fra plantagen for at løbe maron samt igen at have afbrækket jern, som var blevet ham pålagt. Han er herefter frigivet uden omkostninger. Han har været på gadearbejde.

den 17. juni
Daniel, neger tilhørende plantagen Hope, er indbragt sidste måned fra plantagen for at have nægtet at gøre sit arbejde, hvorfor han den 8. juni blev afstraffet med 50 slag [slået med rebende] (…). Han er nu frigivet uden omkostninger, da han har været på gadearbejde.

den 21 juni
Daniel, neger tilhørende plantagen Hope, er indbragt fra plantagen for at have nægtet at gøre sit arbejde.

den 4. september.
Daniel, neger tilhørende plantagen Hope, blev den 31. august indbragt fra plantagen for at løbe maron, er nu afstraffet med 50 slag(…).

den 10 oktober
Daniel, neger tilhørende plantagen Hope, er indbragt fra plantagen for tyveri af en kalkun og afstraffet med 50 slag(…).

1838

onsdagen d. 10. januar
Daniel, tilhørende plantagen Hope, skal ifølge politimesterens kendelse for ved gentagne lejligheder at have løbet maroon afstraffes med 30 slag tamp og derefter pålægges én måneds arbejde.

torsdagen den 11. januar
Daniel, tilhørende plantagen Hope, afstraffes med 30 slag tamp og pålagt arbejde.

mandagen den 12te febr.
Daniel, tilhørende plantagen Hope, er frigivet og hjemsendt idet hans straffetid er udløbet.

fredagen d. 16de novbr.
Daniel, tilhørende plantagen Hope, er arresteret den 15. november og ifølge politimesterens kendelse afstraffet for at have løbet maron med 30 slag tamp og pålagt arbejde i én måned.
Daniel, tilhørende plantagen Hope, er frigivet efter udstået straf.

1839

mandagen d. 12te august
Daniel, tilhørende plantagen Hope, afstraffes ifølge politimesterens ordre med 30 slag tamp.

søndagen d. 10de novbr.
Daniel tilhørende plantagen Hope, er arresteret som maron i Frederikssted, men er derfra flygtet og her anholdt som maron.

1840

onsdagen d. 4de marts

Daniel, tilhørende plantagen Hope, er efter politimesterens ordre straffet med 30 slag tamp for at have undveget fra sit arbejde.

onsdagen d. 22de april
Daniel, tilhørende plantagen Hope, er efter politimesterens ordre afstraffet med 30 slag tamp og derefter frigivet.

mandagen d. 24de juli
Daniel, tilhørende plantagen Hope, der er arresteret 14. juni for at løbe maron og for tyveri, er efter politimesterens ordre afstraffet med 25 slag tamp og derefter frigivet.

tirsdagen d. 17de octbr.
Daniel, tilhørende plantagen Hope, der er arresteret for gentagne at løbe maron m.m., er efter politimesterens ordre sendt hertil og pålagt arbejde.

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af et bearbejdet uddrag politijournaler fra Christiansteds retskreds. Retssagen er tilgængelig i forskellige udgaver på www.emu.dk
Link: http://www.emu.dk/modul/daniel-bortl%C3%B8ben-slave-fra-estate-hope-13-retssager-trials-fra-dansk-vestindien-1822-1844. 

Originalkilden findes på Rigsarkivet.
Rigsarkivet, West Indian Local Archives, General Government #2.28.99, Nr. 466/1843 Daniel of Estate Hope 1843