Regler for slaverne

Uddrag af det slavereglement fra 1733, som den daværende generalguvernør over de Dansk-Vestindiske øer indførte.

Omkring år 1730 var der efterhånden blevet bragt så mange slaver til øerne Skt. Thomas og Skt. Jan, at næsten 9 ud af 10 var sorte på øerne. Mange slaver forsøgte at løbe bort fra deres ejere og det rygtedes, at slaverne ville rejse sig i et oprør mod de hvide på øerne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

Jeg, Philip Gardelin, gør vitterligt for alle negrene på denne ø: Da det desværre er kommet mig for øre, at vore negre, som af Gud selv er gjort til slaver, ikke alene vover at tilsidesætte deres slavepligter mod de blanke [hvide] i almindelighed, men også opfører sig ulydigt overfor deres mestre og mesterinder [ejere], hvis penge de dog er, og derfor er endnu mere forpligtede til lydighed (…) så er det i Rådet besluttet at offentliggøre følgende artikler(…)

1. Alle slaver som tilstår det eller gribes i gerningen i at løbe væk eller opfordrer andre slaver til at løbe væk, hvis de er hovedmændene skal som straf knibes 3 gange med gloende jern og hænges.

2. Alle negre der tilstår eller bliver afsløret i et maronkomplot skal som straf have et ben hugget af, med mindre deres mester [slaveejer] vil benåde dem 150 slag og afskæring af et øre i stedet.

3. Den som (…) ikke straks melder det [maronkomplot] til de blanke skal brændes på panden af bødlen og piske med 100 slag.

9. Hvis en neger slår en blank eller overfuser ham med trusler og skældsord, skal slaven uden nåde overgives til retten og på 3 steder i byen knibes med gloende tænger og hænges, hvis den hvide forlanger det. Hvis ikke, skal han højre hånd afhugges som straf.

11. Når slaverne møder en blank til hest eller til fods, skal negeren gå af vejen og i underdanighed stå stille, indtil den blanke er gået forbi, hvis han ikke vil risikere nogle slag fra den blanke. (…)

 

 

Kilden er en bearbejdet uddrag af en bearbejdet udgave af Guvernør Gardelins reglement af 5. september 1733.
Et uddrag af reglementet kan bl.a. tilgås i ”Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850” af Calundan et. Al., 1. udgave, 1. oplag, 2003. Forlaget Pantheon, s. 94-95.