Alle kilder i temaet: 6. Forbud mod slavehandel over Atlanterhavet

Indtil slutningen af 1700-tallet handlede Danmark med med slaver fra Afrika. I dette tema kan du finde kilder til nogle forskellige årsager til hvorfor, Danmark valgte at forbyde handelen med slaver over Atlanterhavet – og hvornår.

Bevægelse mod slaveri
Engelsk satiretegning fra 1792, der forestiller en brutal kaptajn på et slaveskib.
Medaljon mod slaveri
Engelsk medaljon fra ca. 1790, som man kunne bære om halsen.
Imod slavehandelen til Vestindien
Uddrag af et bev fra lægen Paul Edmann Isert, der var imod slavehandelen over fra Afrika til Vestindien.

Skadelig slavehandel
I slutningen af 1700-tallet voksede modstanden mod slaveri og slavehandel. I det danske tidsskrift Minerva skrev en anonym forfatter i 1792 om fordelene ved at afskaffe slavehandelen.
Nye tanker fra en dansk slaveejer
Uddrag af et brev skrevet af den danske rigmand og slaveejer, Ernst Schimmelmann fra omkring 1790.
Kongens tanker om slavehandelen
I 1792 indførte den danske konge, Christian d. 7., en ny lov, som forbød slavehandel.
Loven mod slavehandel fra 1792
Forordning om Neger-Handelen af 16. marts 1792. I 1792 indførte den danske konge, Christian d. 7., en ny lov [forordningen], som afskaffede slavehandel.
Mangel på slaver
Tekst af general og plantageejer, Peter Lotharius Oxholm, fra 1790´erne. Oxholm var en overgang generalguvernør i Dansk Vestindien, i 1815. Generalguvernøren var den højeste embedsmand på øerne.
Sang om de sortes liv
I 1790´erne blev spørgsmålet om slavehandlen og slaveriet diskuteret i offentligheden Danmark.