Frihedsplakat der frigav slaverne

Plakat, som blev trykt natten mellem den 3. og 4. juli 1848, efter at generalguvernøren på De Vestindiske Øer, Peter von Scholten, havde ophævet slaveriet og gjort slaverne frie om eftermiddagen den 3. juli.

Plakaten blev hængt op overalt på De Dansk Vestindiske Øer i dagene efter. Peter von Scholten havde faktisk ikke ret til at frigive slaverne, da det kun var kongen, der kunne frigive slaverne på øerne. Men det da generalguvernøren, som var kongen stedfortræder på øerne, havde frigivet slaverne og frigelsesplakaterne var ophængt på øerne, var det ikke muligt for kongen og regeringen at ændre beslutningen.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”(…) Generalguvernør over de danske vestindiske Øer, jeg Peter Carl Frederik v. Scholten gør vitterlig:

1) Alle ufrie på de danske vestindiske øer er nu fra dags dato frigivne

2) Negrene på plantagerne beholder i 3 måneder fra dato brugen af de huse og provisionsgrunde [små grunde, hvor slaverne kunne dyrke egne afgrøder], hvoraf de nu er i besiddelse

3) Arbejde betales for fremtiden efter overenskomst[aftale], hvorimod fødevaretildeling ophører.

4) Underholdning af gamle og svage, som er ude af stand til at arbejde, afholdes indtil nærmere bestemmelse af deres forrige ejere.

(…)

Peter v. Scholten.”

 

 

Billede af en af de originale plakater, der blev hængt op på øerne. Billedet er lånt af Rigsarkivet. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

 

Kilden er en bearbejdet udgave af den plakat, der blev trykt i 1848.
Billede er lånt fra: http://www.virgin-islands-history.org/timeline/peter-von-scholten-afskaffer-slaveriet/