Resultatet af folkeafstemningen

Læserbrev fra Vejle Amts Avis d. 15. december 1916. Som det ses her, endte folkeafstemningen om salget af øerne med et flertal for at sælge.

Det var dog ikke alle i Danmark, der var lige tilfredse med valget.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”Folkeafstemningen fik det udfald, salgsmodstanderne frygtede. Vore tre vestindiske øers skæbne må nu betragtes som afgjort, selv om Rigsdagens endelige vedtagelse af salgstraktaten endnu står tilbage. Det er ikke opmuntrende at se den overvældende mængde ja-stemmer (…).

Men det er en sældeles glædelig stilling Vejle-kredsen og i det hele Vejle Amt indtager, og æren herfor tilfalder uden tvivl for en ikke ringe del kvinderne. Desværre kan denne landsdels stilling ikke forhindre, at Dannebrog vil blive strøget på vore tre øer i Vestindien.

Men det skal dog huskes, at omtrent 158.000 vælgere stemte imod øernes overdragelse. Disse 158.000 stemmer vil for altid stå som en protest mod den forsmædelse [krænkelse], der nu skal overgå Danmark.”

 

Her ses resultatet af afstemningen, da de fleste af stemmerne var talt op dagen efter afstemningen. Som det ses på avisbilledet stemte 283.694 personer ja til at sælge øerne, mens 157.569 stemte nej. Billedet er lånt fra Næstved Tidende, 15.december 1916.

 

Læserbrev fra Vejle Amts Avis, 15. december 1916. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Billedet er fra avisen Næstvd Tidende, 15. december 1916.