Alle kilder i temaet: 4. Slavernes liv på øerne

I dette tema kan du finde oplysninger om slavernes liv i Vestindien. Her er kilder til, hvad slaver kunne koste, når de ankom til Vestindien. Her er også kilder til,  hvordan slaverne arbejdede i markederne, og hvordan man dyrkede sukker.

Her er også kilder til slavernes private liv; hvordan de boede og deres religioner.

Annonce: Slaveauktion!
Annonce for en slaveauktion, der skulle afholdes på Skt. Croix.
På slaveauktion
Uddrag af en beskrivelse af en slaveauktion af Johan Lorenz Carstens fra 1740.
Priser på slaver fra auktion
Når slaverne kom til Vestindien, blev de solgt videre. Her ses en liste over en slaveauktion på St. Croix i 1767.

Livet på en plantage
Maleri af en plantage på st. Croix - et billede af hvordan slaver arbejdede på øernes sukkermarker.
Sukkerdyrkning
Markarbejde på en sukkermark i Vestindien fra 1823. Slaverne er i gang med at klargøre marken før beplantningen med sukkerrør.
Slavernes arbejde på markerne
En beskrivelse af slavernes rolle i sukkerdyrkningen på de Vestindiske øer.
Sukkermølle
Maleri af plantagen "Castle" på st. Croix. 
Sukkerfabrik
Billede fra 1823. På tegningen ses et sukkerkogehus i Vestindien, hvor saften fra sukkerrør skulle koges ind for at lave sukker.
Tobaksfabrik
Billedet er et tryk af tobaksarbejdere fra o. 1790.
Plantageejers bolig
Tegning af en plantageejers bolig, fra 1838, der viser, hvordan nogle af dem, der ejede plantager på øerne og ejede slaver, boede.
Opdeling af af de sorte på øerne
Ikke alle sorte på de dansk-vestindiske øer var slaver, og der var forskel på, hvad de sorte arbejdede med.
Slavereligion: obeah
Uddrag af en retssag mod slaven Joseph på Skt. Croix fra 1844. Joseph var mistænkt for at have brugt Obeah [i teksten Obiah], en traditionel afrikansk urtemedicin, som mange sorte bragte med sig fra Afrika.
Slavekirke
Tegning af en kirke på Skt. Thomas fra 1757. På tegningen ses slaver, der lige er blevet døbt og tre hvide præster til højre.
Omvendelse til kristendom
En missionær fortæller her om, hvordan præster arbejdede for at omvende slaverne på øerne til kristendommen.
Fordeling på øerne
Graf der viser fordelingen af slaver og frie personer på de 3 øer fra midten af 1700-tallet til midten af 1800-tallet.