Hvad er dette?

Slavehalsring

Gruppearbejde:

Diskutér parvis i nogle minutter hvad billedet forestiller.

Efter klasseopsamling, hvor I fremlægger jeres svar, skal I på internettet at søge yderligere informationer om genstanden:

  • Prøv f.eks. at gå ind på denne hjemmeside og søg på ordet jern for at finde flere oplysninger om genstanden.
  • Diskutér parvis, hvad I tror, at genstanden kunne bruges til – og hvorfor, den blev brugt?

Se printvenlig version af triggeren her