Rollespil til undervisningen

HistorieLab har udarbejdet tre rollespil med afsæt i kompetenceområdet ‘historiske scenarier’ i Forenklede fælles mål.

Rollespillene har til hensigt dels at give eleverne indsigt i konkrete historiske begivenheder, dels at give dem mulighed for at leve sig ind i konkrete situationer og forhold, der gjorde sig gældende i datiden. Alle tre spil er færdige ’pakker’ med lærermateriale og introduktion til spillene, beskrivelser af hvordan spillene gennemføres samt alle nødvendige tekster og materialer til eleverne. Spillene er i pdf-format klar til brug – det skal blot printes ud.

Rollespillene:

Gå til “Industrialisering og arbejderliv”
Gå til “Grundlovspillet”
Gå til “Besættelsesspillet”

Spilmaterialet er tilrettelagt således, at spillene indeholder en forberedelsesdel og en gennemførelses- og evalueringsdel. Forberedelsesdelen omhandler viden og baggrund for de historiske begivenheder og situationer, som eleverne skal leve sig ind i. Gennemførelsesdelen vedrører tekster, materialer, roller etc. som skal bruges for at gennemføre spillet. Evalueringsdelen retter sig mod elevernes refleksion over viden og læring undervejs og efter endt spil.

Det står lærere og elever frit for, hvordan de vælger at indrette det rum, spillene konkret skal foregå i.  Spillene er tilrettelagt således, at de henvender sig til enten elever i grundskolens mellemtrin eller udskoling, men alle historielærere med interesse for spillene er velkomne til at prøve dem af på de elever, de underviser – uafhængigt af klassetrin.