Besættelsesspillet

Dette rollespil handler om besættelsestiden i Danmark og foregår i en fiktiv mindre by, Vimmerslev. Spillet refererer i sit design til kompetenceområdet historiske scenarier og til kanonpunktet om besættelsestiden.

Spillet henvender sig til elever på mellemtrinnet, men vi opfordrer til, at man som lærer prøver spillet af på andre klassetrin, hvis man vurderer det passer til de elever og klasser, man underviser i.

Spillet har til hensigt at give eleverne indsigt i, hvad det vil sige at bo og leve under forhold med rationeringer på mad og fornødenheder samt at være besat af en anden statsmagt. Eleverne har til opgave at spille forskellige roller i den fiktive by, herunder roller der rummer bestemte opgaver, som eleverne undervejs skal udføre – også opgaver som skal holdes hemmelige for værnemagten.

 Rollespil – Besættelsen

Lærermateriale – Besættelsen