Tiki-Toki

Tiki-Toki er et tidslinjeværktøj, der med fin grafik kan illustrere begivenheder over en bestemt årrække. Grafikken i Tiki-Toki gør det også muligt at skabe flere "lag" i tidslinjen, som f.eks. verdenshistorie, lokalhistorie, kulturhistorie etc.

Den nedenstående Tiki-Toki “Berlin-historie” er et eksempel på en tidslinje fra den 9. november 1918 til den 9. november 1989.

Læs Skoletubes guide til at arbejde i Tiki-Toki her

I tidslinjen er der lavet en række nedslag under forskellige kategorier som “Berlin”, “verdenshistorie” og “rumkapløbet”. Nedslagene indeholder tekst, foto og videoer, så der er rig mulighed for at benytte forskellige typer kilder i tidslinjen. “Berlin-Historie” er et eksempel på, hvordan en tidslinje kan bygges op, men kan også fungere som skabelon for elevernes videre arbejde. Derfor er der flere tomme felter, som eleverne selv kan udfylde.

Man bruger skabelonen ved at klikke på “Login for at kopiere denne tidslinje” i tidslinjens venstre hjørne (kræver UNI-login).

Klik på “Fullscreen” i højre hjørne for at se tidslinjen i fuld størrelse.

Forskellige visninger

I Tiki-Toki har man mulighed for at vise tidslinjen på forskellige måder. I nederste venstre hjørne kan man skifte mellem 2-D og 3-D, og under svensknøgle-ikonet har man mulighed for at vælge bestemte kategorier og formater.

Andre værktøjer til tidslinier

Regneark: Eksempel på teknisk enkel tidslinie i Google regneark

  • Berlin (her kun antydning af opbygning)

Padlet: Eksempel på enkel tidslinie lavet i padlet  (her via skoletube)

  • Padlet (her vises eksempel med ny funktion med kolonner)

Mulige opgaver:

  • Lav en oversigt over perioden i tiki-toki  (se eksempel, hvor du  klikker på “Fortsæt” og dernæst “Kopier denne tidslinie”.   Se evt. videovejledning  på skoletube)
  • Lav en tidslinie i et google regneark  (se eksempel her)