Bondebørneliv i gamle dage – aktiviteter for 5-9 årige

I dette hæfte er der aktivitetsforslag til at arbejde med bondekultur, som den kunne have taget sig ud i begyndelsen af 1900-tallet set med børnenes øjne og gennem legens briller. Målgruppen for aktiviteterne er 5-9 årige børn i børnehaven og skolens yngste klasser.

Download hæftet som pdf

Hæftet tager udgangspunkt i den formidling af jyske hedebønders kulturhistorie som Give-Egnens Museum står for og som børnehaver og skoler i Give bruger som omdrejningspunkt for deres arbejde med at kvalificere overgangen fra børnehave til skole.

Aktiviteterne kan gennemføres, selvom du ikke bor i Give og omegn, og selv om du ikke har adgang til Give-Egnens Museum. I begyndelsen af 1900-tallet prægede bondekulturen i langt højere grad hele Danmarks befolkning, end den gør i dag, og næsten uanset hvor du bor, vil der i omgivelserne være levn fra denne bondekultur, som kan inddrages i børnenes leg.

Lad dig inspirere til at samarbejde med andre institutionstyper og kulturinstitutioner om både spontane og planlagte aktiviteter og til gennem legen at overføre hedebondekulturens langsommelighed, genbrugsprincipper, fordybelse og nødvendigheden af, at kunne gøre ting selv til nutidsbørnenes lege og aktiviteter.

 

En vifte af idéer

Aktiviteterne i hæftet er delt op i fire forskellige temaer, der alle er udsprunget af et ønske om at formidle bonde-kultur i et børneperspektiv, og i alle temaer bruges legen som en særlig formidlingsform til børnene. Alle lege og aktiviteter må tilpasses den aktuelle børnegruppe, deres alder og interesser. Derfor er der i beskrivelserne af aktiviteterne forslag til, hvordan aktiviteterne og legene kan gentages f.eks. i SFO og skole, så børnene både oplever et element af genkendelse og et element af fornyelse, f.eks. i form af sværere regler, mere komplekse rammer m.m. Idéerne til lege og aktiviteter kan også planlægges som mulige spontane aktiviteter, altså aktiviteter, som de voksne gør mulige for børnenes egne lege i kraft af de materialer, lokationer m.m. som de voksne stiller til rådighed.

Det er vigtigt, at der er plads til børnenes fordybelse og samvær om aktiviteterne og også børnenes egen spontane leg og nysgerrige undersøgelse. Der skal både være mulighed for at finde flow i den stille fordybelse, der tager tid og i lege og aktiviteter, der udfordrer kroppens grovmotorik.

 

Oplevelse, leg og læring

De fleste børn er optaget af gamle dage, og hvordan det var at være barn på bedste-/oldeforældrenes tid. Findes der et liv uden iPad? Kan man bo i et hus uden indlagt vand og varme? Hvorfor ikke bare købe en ny …? Børn, der har leget gamle lege, gået på opdagelse på et museum, prøvet at lave deres eget legetøj, måske malket en ko eller en ged, set eller fået læst et afsnit af Alle vi børn i Bulderby, får en fornemmelse af, at livsvilkår kan være anderledes end dem, de kender fra deres egen dagligdag. Ved at arbejde med hæftets temaer håber vi, at børnene får mulighed for at udforske, sanse, være nysgerrige, eksperimentere, lege og bearbejde deres oplevelser af gamle dage.

Børns konkrete oplevelse og udforskning med alle sanser – og ikke mindst mulighed for at bearbejde i leg og aktiviteter – er grundlag for at udvikle en mere abstrakt forståelse for historie og kulturarv senere i livet. Når man er 5-9 år, betyder historiske korrekte facts som årstal og kongerække ikke meget. Den legende og sansede tilgang til historien tager barnets perspektiv alvorligt. At høre fortællinger og at fortælle egne historier om gamle dage gen-nem leg, krop og bevægelse formidler kulturarv og historie på nye overraskende måder. Den legende tilgang til historie er grundlaget for på længere sigt at forstå, at verden har været anderledes før, og at den bliver anderledes i fremtiden. Handlinger i dag kan få betydning for fremtiden. Dermed kan oplevelserne blive vejen til en mere refleksiv viden og forståelse for sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid og en dybere følelse af identitet.

Find flere idéer til aktiviteter til børn

Rejsen til jernalderen– en billed- og samtalebog af Mette Nørregaard Christensen

Jernalder for børn: Vendespil 3-9 år af Mette Nørregaard Christensen

Jernalder for børn: Aktiviteter for 3-9 årige børn af Henrik Ottosen og Mette Nørregaard Christensen

Baggrund

Materialet i dette hæfte er en del af arbejdet i projektet Dannelsesbroen, der blandt andet har til formål at styrke overgangen – eller broen – mellem dagtilbud og indskoling. Kulturen i form af kulturinstitutioner kan ses som brobygger, hvor forskellige professioner og institutioner mødes og styrker samarbejdet, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes.

Materialet er tænkt som inspiration til, hvordan dagtilbud, indskoling og museumsmiljø kan arbejde sammen om børns møde med kultur og kultuarv og derigennem skabe en fælles ”dannelsesbro”. Aktiviteterne i hæftet er formet og beskrevet ud fra forløb og aktiviteter, som er gennemført i Søndermarken Børnehus og i indskolingen på Firkløverskolen i Give samt ud fra et forløb på læreruddannelsen i Jelling, hvor lærerstuderende udviklede forslag til aktivitetskasser til Give-Egnens Museum.

Tak til alle deltagende parter.

Hæftets indhold er udarbejdet af Henrik Ottosen, lektor ved læreruddannelsen i Jelling, i samarbejde med lærerstuderende.

 

Download udgivelsen her