Henrik Ottosen

Titel:

Lektor ved læreruddannelsen i Jelling

Arbejdsopgaver:

Henrik Ottosens opgaver i videncentret kredser om samarbejde mellem videncenter og lærer- og pædagoguddannelse, samarbejde med lokale skoler og med lokale aktører.

Baggrund:

Henrik er uddannet lærer i 1987 med fysik og historie som linjefag. I 2000 blev han færdig med cand.pæd.-studiet i historie på Danmarks Lærerhøjskole, og fra 1988 til 1999 arbejdede han på Unge Hjems Efterskole i Århus. Siden 1999 har han været ansat på læreruddannelsen i Jelling. Her har han primært undervist i de pædagogiske fag herunder voksenunderviseruddannelsen, været praktikleder og undervist i historie. Derudover har Henrik også haft arbejdsopgaver som intern udviklingskonsulent, arbejdet med innovation og entreprenørskab i uddannelse og skole samt været tilknyttet National Videncenter for Frie Skoler.