Brug dit museum!

Nationalmuseet har i samarbejde med HistorieLab, i forbindelse med projektet Nye Veje, udgivet publikationen ”Brug dit museum!”.

Publikationen er et inspirationshæfte til skoler og museer. Hovedformålet er at give lærere inspiration til at bruge de omkringliggende museer på egen hånd i deres undervisning. Yderligere har hæftet også til formål at give museerne inspiration til sådanne forløb og ideer til skolernes alternative brug af museets samlinger og områder.

Der er for eksempel inspiration til at lade eleverne være miniguider og eksperter på museet, samt inspiration til brug af byrummet og undervisning i lokalhistorie.

Det nationale projekt Nye Veje afsluttedes den 20. april 2017 med seminaret ”Nye veje i den åbne skole”, hvor publikationen også blev introduceret. Projektet har været forankret hos Nationalmuseet som projektejer og projektkoordinator med deltagelse af museer både uden for og inden for Nationalmuseets organisation. HistorieLab har støttet projektet økonomisk og været samarbejdspartner i det generelle udviklende og koordinerende projektarbejde samt bidraget til publikationen.

Læs publikationen her