Nye veje

"Nye veje - lærende partnerskaber omkring den åbne skole" er et projekt med 9 lokale museer og skoler. 5 af lokaliteterne hører under Nationalmuseet, hvor projektet er forankret.

Overordnet handler projektet om, at udvikle nye samarbejdsformer mellem skoler og museer, som kan øge skolernes muligheder for at gøre brug af museerne i undervisningen.

Projektet har til formål at gennemføre og evaluere minimum fire bæredygtige bud på nye samarbejdsformer og undervisningskoncepter, samt løbende at publicere erfaringer fra projektet og yderligere at afholde workshops, kurser og rådgivning.

Projektet er forankret hos Nationalmuseet som projektejer og projektkoordinator. HistorieLab er er samarbejdspartner i det generelle udviklende og koordinerende projektarbejde.  Centret bistår yderligere i at sikre den institutionelle repræsentation fra skolesiden, samt en didaktisk rådgivning i partnerskabet mellem skole og museum.

Indsatsen antager et læringsperspektiv og et institutionelt perspektiv ud fra, at projektet skaber viden om hvilke læringspotentialer, der er i mødet mellem elev, lærer og museum. På det institutionelle niveau skaber projektet modeller for skolernes selvstændige brug af museerne.

Nye Veje afsluttedes den 20. april 2017 med seminaret Nye veje i den åbne skole.

Projektet har udgivet publikationen ”Brug dit museum!”, som er et inspirationshæfte til skoler og museer.

Læs publikationen her