Jernalder for børn – Bliv inspireret af jernalderen

”Jernalder for børn - Aktiviteter for 3-9 årige børn” er tænkt som en vifte af inspiration, hvor krop, leg og sansning er i højsædet og med rig mulighed for at institution og skole kobler til arbejdet med Åben Dagtilbud, Åben Skole, læreplaner og læringsmål. Så arbejder du med dagstilbuddet, indskolingen eller kulturformidling, så læs med og find inspiration her.

Denne nye publikation giver en bred vifte af forslag til aktiviteter, hvor jernalderen opleves gennem bevægelse og sansning og med en kobling mellem leg og udvikling af børnene historiske bevidsthed.

Kataloget er delt i tre dele – en ”før”, en ”under” og en ”efter”, der direkte giver forslag til, hvordan man kan arbejde med jernalderen ”før-under-efter” et besøg i en jernalderlandsby – publikationen tager udgangspunkt i erfaringer fra Jernaldermiljøet i Vingsted og dets samarbejde med Skibet Børnehus.

Jernalderen for børn

Da mormor og morfar var børn

De fleste børn er optaget af gamle dage, og hvordan det var at være barn på f.eks. bedsteforældrenes tid. Findes der et liv uden iPad? Kan man bo i et hus uden indlagt vand, el og varme? Børn, der har leget i jernalderlandsbyen, gået på opdagelse i husene, har malket en ged og siddet ved bålet og hørt fortællinger, får en fornemmelse af, at livsvilkår kan være anderledes end dem, de kender fra deres egen dagligdag. Ved at fokusere på både ”før-under-efter” ved udflugter, er der rige muligheder for at udforske, sanse, være nysgerrige, eksperimentere, lege og bearbejde oplevelserne.

Dannelsesbroen

Erfaringerne og kataloget er en del af samarbejdet i projekt Dannelsesbroen, der blandt andet har til formål at styrke overgangen (eller broen) mellem dagtilbud og indskoling. Kulturen, i form af kulturinstitutioner, kan ses som brobygger, hvor forskellige professioner og institutioner mødes og styrker samarbejdet, samtidig med at kulturinstitutionernes arbejde med de mindste målgrupper også styrkes. Materialet er også tænkt som inspiration til, hvordan dagtilbud, indskoling og et museumsmiljø kan arbejde sammen om børns møde med kultur og kulturarv og derigennem skabe en fælles ”dannelsesbro”.

 

Inspirationskataloget kan hentes gennem nedenstående link

Jernalderen for børn