Danmark – en del af EU

Problemstilling

Hvad skal Danmark med EU?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. www.projektm.dk.

Præsentation og begrundelse

I dette forløb skal du lære noget om EU, Herunder hvad EU er i dag, hvilken rolle EU spiller lokalt, nationalt og internationalt og om, hvordan EU egentligt blev til. Til sidst i forløbet skal du skrive et kort læserbrev, hvor du tager stilling til, om du er for eller imod EU gennem argumentation.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
- Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
- Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

- Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune
- Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark
- Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark
- Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU
- Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU
- Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU

Materialer