Danmark – en del af EU

Problemstilling

Hvad skal Danmark med EU?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. Sorry Sister Film på www.historiekanon.com.

Præsentation og begrundelse

I dette forløb skal du lære noget om EU, Herunder hvad EU er i dag, hvilken rolle EU spiller lokalt, nationalt og internationalt og om, hvordan EU egentligt blev til. Til sidst i forløbet skal du skrive et kort læserbrev, hvor du tager stilling til, om du er for eller imod EU gennem argumentation.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
- Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
- Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

- Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune
- Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark
- Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark
- Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU
- Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU
- Eleven har viden om politiske problemstillinger inden for EU

Materialer