EU’s historie

Problemstilling

Hvorfor opstod der et behov for EU og er behovet det samme i dag?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Forløbet tager eleverne med på en rejse tilbage til EU´s oprindelse: Kul- og stålunionen og giver dem en forståelse for den udvikling som unionen har undergået. Der er i forløbet lagt vægt på de overordnede historiske linjer for EU samt at eleverne stifter bekendtskab med EU´s beslutningsproces.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU

Materialer