EU’s historie

Problemstilling

Hvorfor opstod der et behov for EU og er behovet det samme i dag?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. Sorry Sister Film på www.historiekanon.com.

Præsentation og begrundelse

Forløbet tager eleverne med på en rejse tilbage til EU´s oprindelse: Kul- og stålunionen og giver dem en forståelse for den udvikling som unionen har undergået. Der er i forløbet lagt vægt på de overordnede historiske linjer for EU samt at eleverne stifter bekendtskab med EU´s beslutningsproces.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

• Eleven kan redegøre for samspil mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark
• Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU

Materialer