Fra hammer til kors

Problemstilling

Hvordan blev Danmark et kristent land?

Præsentation og begrundelse

At kristendommen er en del af mange danske borgeres hverdag, er for de fleste voksne en selvfølge, men det er nok de færreste børn, der er bevidste om, hvor meget kristendom, der egentligt er i vores hverdag. Dette tværfaglige forløb i historie og kristendom giver eleverne indblik i, hvordan kristendommen kom til Danmark.

Jellingstenene er et af historiefagets kanonpunkter, og selvom forløbet her ikke handler om Jellingstenene i sig selv, sker der i høj grad en perspektivering i forhold til dem. Forløbet giver eleverne en god baggrundsviden og en forståelse for, hvorfor Jellingstenene har så stor symbolsk betydning i dag, at vi har valgt at omtale ”Haraldstenen” som ”Danmarks dåbsattest”. Samtidigt lægger forløbet op til, at eleverne skal udvikle deres historiske bevidsthed og blive klar over, at begivenheder, der er over 1000 år gamle, stadig har betydning i dag, f.eks. når vi fejrer jul og holder påskeferie.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

INDEN FOR FAGET HISTORIE:
KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv

• Eleven kan beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer over tid
• Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu

• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien

INDEN FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB:
KRISTENDOM efter 3. klasse
Eleven kan udtrykke sig om, hvad kristendom er og om centrale begivenheder i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

• Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder i kristendommens historie
• Eleven har viden om kristendommens opståen og udvikling

• Eleven kan genkende centrale symboler, ritualer, musik og salmer
• Eleven har viden om centrale symboler, ritualer, musik og salmer

Materialer