Julemandens historie

Problemstilling

Findes Julemanden?

Præsentation og begrundelse

Forløbet lægger op til, at eleverne i en enkelt historietime af 2 lektioner kan arbejde med Julemandens historie. Det kunne passende være i de sidste timer før jul. Forløbet giver eleverne en forståelse for, at Julemanden ikke altid har været, som han er i dag, og at han har fået sin nuværende form og funktion på baggrund af forskellige fortolkninger af ham gennem historien. Dermed arbejdes der målrettet med at udvikle elevernes historiske bevidsthed.

Der er indlagt en del leg og bevægelse i forløbet netop for at imødekomme det faktum, at eleverne kan have svært ved at koncentrere sig og sidde stille i længere tid af gangen, særligt i ugen op til jul, hvor der jo er så meget andet på spil.

De fleste af aktiviteterne er målrettet mod, at eleverne bliver nødt til at læse og bruge deres tekster, for at kunne finde svaret. I den forbindelse skal de bruge forskellige læsestrategier som skimmelæsning og normallæsning. Forløbet inddrager også en struktur fra Cooperative Learning, der ud over at hjælpe eleverne i deres læringsproces også fodrer samarbejde og dialog.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Kort forløb (1-4 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan forklare, hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien

Materialer

  • Tanja Andersen, Skorstensleg, 2015 (vedlagt som bilag 1)
  • Tanja Andersen, Julemanden, 2015 (vedlagt som bilag 2)