Spot på ideologierne

Problemstilling

Hvad er forskellen og lighederne på de 3 ideologier: socialisme, liberalisme og konservatisme?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. ProjektM.dk.

Præsentation og begrundelse

Eleverne skal i dette forløb primært arbejde samfundsfagsfagligt med at kunne identificere og sammenligne ideologierne: Liberalisme, Socialisme og Konservatisme. De tilegner sig i forløbet et overordnet historisk overblik over, hvornår ideologierne er opstået, hvorfor de er opstået, samt hvad ideologiernes karakteristika er. Herefter skal de identificere ideologierne både i en stafet og en citatjagt. Begge lægger op til bevægelse i undervisningen, men adskiller sig ved, at eleverne i stafetten arbejder deduktivt, og at de i citatjagten arbejder induktivt. Dette styrker deres forståelse og fordrer, at eleverne aktivt forholder sig til deres viden igennem diskussion og argumentation.

At have en grundlæggende forståelse for ideologier er vigtigt i sig selv, da denne viden ofte kan bringes i anvendelse både i samfundsfag og i historie. Det er dog også en vigtig forudsætning for forståelsen af Berlinmurens fald som kanonpunkt, at eleverne har forståelse for ideologiernes betydning under Den Kolde Krig.

Bemærk at videomaterialet har fået nyt link, og i stedet kan ses på https://www.projektm.dk/historiekanon

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

HISTORIE

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

SAMFUNDSFAG

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
• Eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger

Materialer

  • Historiekanon.com, Murens fald, Produceret af Sidse Kjær, 2016, projektM.dk, https://www.projektm.dk/historiekanon
  • Andersen, Tanja: Berlinmurens fald, 2017. Ligger på historiekanon.com.
  • Andersen, Tanja: Ideologierne, 2017 (bilag 1)
  • Andersen, Tanja: Citater, 2017 (bilag 2)
  • Andersen, Tanja: Den Store Citatjagt, 2017 (bilag 3)