Vikingebilleder

Problemstilling

Hvordan og hvorfor har opfattelsen af vikinger ændret sig i de sidste 250 år?

Præsentation og begrundelse

Vikingetiden er en periode, der har stor fylde på flere områder. Der er næppe elever, der ikke har arbejdet med vikingetiden i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der er skrevet mange romaner og fagbøger om periode. Og handlingen i en række spillefilm og tv-serier foregår i vikingetiden. Vikinger bruges i reklamer og betegnelser fra vikingetiden indgår i navne på forskellige produkter.

Synet på vikingerne har ændret sig, og de har været brugt og bruges i forskellige kontekster. Eksempelvis er spiller vikingetiden en rolle i selvforståelsen i de nordiske lande – mest markant i Island.

Forløbet sigter på, at eleverne styrker deres forståelse for, hvordan forestillinger om fortiden spiller sammen med nutidsforståelser og fremtidsforventninger. Det sker gennem analyse af billeder af vikinger fra forskellige perioder og sammenhænge. Forløbet knytter sig således til såvel kompetenceområdet ’Kildearbejde’ og ’Historiebrug’.

Forløbet forudsætter, at eleverne har et grundlæggende kendskab til vikingetiden. Det er derfor hensigtsmæssigt, at forløbet gennemføres umiddelbart efter, at eleverne har arbejdet med et emne om vikingetiden.

I analysen af billederne kan eleverne bruge modellen, der er vedlagt som bilag 1. Og de kan tage afsæt i analysemodeller de kender fra faget dansk.

Billederne af vikingerne findes på internettet. Læreren kan oprette en billedbank, som eleverne skal bruge. Her kan læreren evt. bruge bilag 2.

I forløbet indgår følgende tematikker:
• Romantikkens opfattelse af vikinger (Slutningen af 1700-tallet til o. 1850)
• Vikingerne i den skandinaviske nationsopbygning (Fra sidste del af 1800-tallet)
• Nazisternes og anden politisk brug af vikinger
• Andre kulturers syn på vikinger
• Kommerciel brug af vikinger

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højre klikke på lektionsplanen.

Forløbet er udarbejdet af Jens Aage Poulsen.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KILDEARBEJDE
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden
• Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
• Eleven har viden om kildekritiske begreber

HISTORIEBRUG
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
• Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelse
• Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser

Materialer

  • Bilag 1: Analysemodel til billeder
  • Bilag 2: Eksempler på vikingebilleder
  • Evt. supplerende materialer, der behandler de enkelte tematikker
  • Det er en fordel at eleverne har adgang til materialer om vikingetiden