Tilmeld dig “Nærområdet i din historieundervisning – hvordan” for skoleåret 18/19

Hvordan udnytter man lokalhistoriens potentiale og inddrager elevernes eget nærmiljø i historieundervisningen? Det kan du få svar på, når projektet "Nærområdet i din historieundervisning - hvordan" fortsætter i skoleåret 2018-2019. Projektet foregår som et forløb med sparring og vejledning til historielærere, og tilmeldingen er nu åben.

Nærområdet er et fabelagtigt læremiddel i historieundervisningen på mindst tre områder. For det første får eleverne direkte kontakt med konkrete fysiske omgivelser med spor fra fortiden, der kan bruges som kilder. For det andet lægger nærområdet umiddelbart op til, at eleverne arbejder undersøgende og videnskabende. For det tredje giver arbejdet med nærområdet eleverne mulighed for at se nationale og globale historie i et nyt lys og andet perspektiv.

Uanset hvor du bor, er der masser af muligheder for at bruge nærområdet i tilrettelæggelsen af en motiverende, aktiverende og videnskabende historieundervisning. Og så er en af intentionerne i folkeskolereformen jo også, at nærområdet i højere grad inddrages som læringsrum.

I skoleåret 2017-2018 iværksatte HistorieLab (Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling) og Professionshøjskolen Absalon et skolebaseret udviklingsprojekt ”Historier om mit sted”, der fokuserede på at udvikle forskellige måder at bruge nærområdet på. 15 skoler har deltaget i projektet. Se f.eks. artiklen ”Historieundervisningen skal ud i virkeligheden” i Kristeligt Dagblad 12. juni 2018.

Den gode nyhed er, at projektet fortsætter i 2018-2019. Mangler du ideer til, hvordan nærområdet kan bruges konstruktivt som læremiddel i din historieundervisning er der mulighed for at deltage.

Projektet tilbyder sparing, vejledning og inspiration til historielærere i tilrettelæggelsen af forløb, der inddrager skolens nærområde som læringsrum.

Tilmelding

Hvis du som lærer er interesseret i at din(e) klasse(r) i et eller flere forløb deltager i projektet ”Historier om mit sted” i skoleåret 2017-2018, skal du kontakte projektlederne Jens Aage Poulsen (HistorieLab) eller Jens Pietras (Professionshøjskolen Absalon) senest 1. september 2018.

Jens Aage Poulsen, mail: jeap@ucl.dk, tlf.: 51 66 59 94
Jens Pietras, mail: jfp@pha.dk, tlf.: 72482333