Uddannelse i Børn og unges online-liv på kanten

Er du interesseret i at blive klogere på børn og unges online-liv, og vil du have indsigt i tilgange og metoder til, hvordan man forebygger ekstremisme online? Uddannelsen i børn og unges online-liv på kanten afholdes på ny i foråret 2022 i både Odense og Aalborg.

Uddannelse i børn og unges online-liv på kanten

Det vi i virkeligheden har lært på denne uddannelse (…), det er, at vi ikke skal ud for at spotte nogle, der kan være ekstremistiske. Vi skal ud for at undervise i, hvordan man kan være opmærksomme på og lære børn og unge om modstandskraft. – Linda Liebst Nielsen, Tryghedskonsulent, Herlev Kommune

Med afsæt i et større forskningsprojekt har Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i samarbejde med Red Barnet, Absalon og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udviklet en uddannelse med det formål at kompetenceudvikle fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, og forebygge ekstremisme online. På uddannelsen kan man blive klogere på, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv, samt i tilgange og metoder til at forebygge online-ekstremisme.

Fokus er på krydsfeltet mellem på den ene side de almene processer i relation til identitet, tilhørsforhold og in- og eksklusion og på den anden side de særlige fænomener, som børn og unge møder, når processerne finder sted online, for eksempel at de kan komme i berøring med fænomener som grooming, propaganda, rekruttering, konspirationsteorier, misinformation og meget mere.

I podcastserien “Udsyn” udgivet af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, kan du høre mere om, hvad uddannelsen rummer og få svar på, hvordan man forebygger, at børn og unge drives ud i ekstremisme samt hvad man skal være opmærksom på.

Lyt til podcastserien her

 

Linda Liebst Nielsen, Tryghedskonsulent, Herlev Kommune, fortæller:

Hvis vi pludselig står med en ung, som vi kan se ændrer meget radikal adfærd, hvor er det så i virkeligheden, man kan søge råd og vejledning? Hvordan er det, man kan tale sammen med sine kollegaer? Og hvordan kan man blive ved med at dykke ned i og spørge nysgerrigt? Det er ekstremt vigtigt, at man som voksen og som fagperson omkring et barn og en ung, kan blive ved med at turde være i at spørge nysgerrigt ind, så de unge får en modstandskraft.

På uddannelsen får du kursusmateriale og ekspertoplæg, der giver indblik i de forskellige processer og fænomener, som præger feltet inden for online ekstremisme. Derudover får du greb og metoder, der kan virke forebyggende i forhold til, at disse udvikler sig i ekstrem retning.

Aktiviteterne på og mellem undervisningsgangene lægger op til undersøgelse af, hvad der er på spil i børn og unges online-fællesskaber på ’kanten’.

 

Hvad får du med hjem?

  • Kompetencer til at forholde dig nuanceret og undersøgende til, hvordan online fænomener påvirker centrale processer i børn og unges liv.
  • Redskaber til at kunne gå  i dialog med børn og unge om deres online-liv samt uhensigtsmæssige tendenser online, herunder også at kunne iværksætte åbne debatter med børn og unge.
  • Kompetencer i at anvende tilgange og metoder i arbejdet med at forebygge online-ekstremisme og at udvikle og tilpasse sådanne tilgange og metoder til egen praksis.

 

Praktisk information

Uddannelsen er målrettet kommunale medarbejdere med kontakt til børn og unge som for eksempel SSP-medarbejdere, klubmedarbejdere, lærere og pædagoger. Uddannelserne i foråret 2022 holdes af to omgange:

Odense:
Den 2. maj, 9. maj,16. maj, 23. maj og 30. maj kl. 09:30-15:00.

Aalborg:
Den 1. juni, 2. juni, 8. juni, 9. juni og 15. juni kl. 09:30-15:00.

Uddannelsen er gratis og henvender sig til målgruppen af SSP medarbejdere, politi, lærere, pædagoger, boligsociale medarbejdere samt forvaltningsansatte med relevante arbejdsopgaver indenfor emnet.

Tilmeld dig uddannelsen