Uformelle læringsrum på italiensk

I et nyt internationalt samarbejde undersøger HistorieLab sammen med det italienske universitet Università Di Pavia, hvordan museer kan fungere som uformelle læringsrum for de yngste børn. Målet med samarbejdet er at parterne, der har hver sin tilgang til børns museumsbesøg, kan dele erfaringer og lære af hinanden.  

Lærer børn bedst når museumsbesøget styres, eller når besøget tager udgangspunkt i leg? Det er blandt andet dette, der skal diskuteres i det nye samarbejde mellem HistorieLab og Pavia University. De italienske forskere har gennemført flere undersøgelser, hvor børn ud fra et planlagt og struktureret forløb besøger universitetsmuseet på Pavia University. Derimod har man i Danmark ikke en egentlig didaktik, når børn besøger museer, hvilket HistorieLab bl.a. arbejder med det nationale KULT-projekt. Formålet med samarbejdet er derfor at dele erfaringerne med de forskellige tilgange til de yngste børns museumsbesøg.

I marts afholdte samarbejdspartnerne under titlen “Museums as informal learning environments for children’s development and learning” deres første indledende møde. I mødet, der foregik via videolink, deltog en børnehavelærer og to forskere fra Pavia University, samt undervisere og forskere fra UCL og HistorieLab. Her fremlagde begge parter erfaringer med  forskellige projekter, bl.a. HistorieLabs PædMatMus-projekt.

Med afsæt i det indledende seminar, undersøger parterne nu muligheden for et formaliseret samarbejde.