Undervisning i omstridte og følsømme historier – hvad vil det sige?

Du har nu mulighed for at deltage i en undersøgelse, hvor formålet er at reagere på nogle af de udfordringer, som lærere, lærerstuderende og undervisere i hele Europa står over for, når de underviser i omstridte og følsomme historier. Læs mere her.

HistorieLab deltager sammen med en række europæiske samarbejdspartnere i Erasmus+ projektet Monument(al) Challenges. Formålet at reagere på nogle af de udfordringer, som undervisere over hele Europa står over for i historieundervisningen. I projektet sigter vi specifikt mod at imødekomme underviseres og læreres behov for ressourcer, færdigheder og læremidler til at diskutere følsomme og omstridte historier. Vi gennemfører forskning for at afdække konkrete behov og udvikler læremidler og andre undervisningsmaterialer bestående af lektionsplaner, læringsstrategier, læringsaktiviteter og videns- og kildesamlinger relateret til omstridt kulturarv for at understøtte praksis.

 

Deltag i undersøgelsen

Er du lærer med erfaring i at undervise børn og unge i følsomme og omstridte historiske emner. Gå til spørgeskema

Er du lærerstuderende eller studerende og har oplevet at blive undervist i følsomme og omstridte historiske emner. Gå til spørgeskema

Er du læreruddanner eller anden underviser og underviser du kommende lærere i at undervise i følsomme og omstridte historiske emner. Gå til spørgeskema

 

Din besvarelse hjælper os med at hjælpe dig!

Vi bruger spørgeskemaundersøgelsen som grundlag for at vide, hvordan undervisning i følsomme, omstridte og kontroversielle historieemner opleves i praksis. Og vi bruger den viden til at udvikler nye læremidler, forløbsplaner og kurser.

 

Baggrund for projektet