Undervisningsmateriale om anbragte børn og unge

Et projekt med fokus på livet og vilkårene for de mennesker, der var anbragt på eksempelvis børnehjem og psykiatriske hospitaler i perioden fra 1945 til 1980 er nu afsluttet. Det har blandt andet resulteret i undervisningsmaterialer målrettet 4.-5. klassetrin og 8.-9. klassetrin.

Socialstyrelsen, VIA University College, Svendborg Museum står bag projektet “Socialhistorisk projekt – Undervisningsmateriale om livet i forsorgen 1945-1980” som har til formål at formidle viden om svage og udsatte grupper.

Som en del af projektet er der lavet undervisningsmaterialer til grundskolerne, samt undervisningmaterialer til socialrådgiver-, pædagog-, og læreruddannelser. Materialerne kan bruges til at øge forståelsen af og kendskabet til, hvordan det var at være anbragt inden for social forsorgen i perioden 1945-1980.

Derudover er der lavet en forskningsrapport indeholdende historiske beretninger fra perioden, baseret på øjenvidneberetninger indsamlet af Forsorgsmuseet, Svendborg Museum.

Undervisningsmateriale 4.-5. klasse

 

Undervisningsmateriale 8.-9. klasse

 

Læs om projektet på forsorgsliv.dk