Vær med til at udvikle historieundervisningen

HistorieLab betaler deltagernes arbejdstid og stiller konsulenter til rådighed til skolebaserede udviklingsprojekter for lærere i grundskolen.

Deltagerne er grupper af 3-8 lærere, der underviser i historie i 3.-9. klasse. Lærerne kan være fra samme skole eller fra flere skoler i kommunen.

Ud fra nogle overordnede tematikker udarbejder deltagerne en ansøgning med en kort beskrivelse af udviklingsprojektet, hvor en eller flere tematikker er tilpasset lokale behov. Tematikkerne er begrundet i HistorieLabs undersøgelse af elevers og læreres opfattelse af historieundervisningen, der er gennemført i 2015.

Ansøgningen sendes eller mailes til HistorieLab senest den 15. januar 2016. På brevet eller i emnefeltet noteres ”Ansøgning udviklingsprojekter”.

Tematikkerne, konceptet og vejledning til projektet kan læses her