Vellykket konference om migration

Historiedidaktisk Netværk blev søsat på fornemmeste vis til konferencen 'Migration før og nu – sammenbrud eller berigelse?'

Politisk debat med Martin Henriksen og Martin Lidegaard

Konferencen om migration fandt sted på Nationalmuseet d. 8. april, og var landets første af sin slags. Den var arrangeret af Historiedidaktisk Netværk, hvor HistorieLab er repræsenteret i styregruppen.

Programmet bestod af  inspirerende oplæg, workshops med mulighed for dialog og en afsluttende politisk debat mellem Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre. Med over 50 deltagere var dette første arrangement en stor succes, og der var stort engagement og lyst til at diskutere blandt deltagerne.

Der skal lyde en stor tak til Nationalmuseet for at lægge lokaler til arrangementet.

Styregruppen for Historiedidaktisk Netværk mødes igen i maj måned for at planlægge kommende projekter. Udover HistorieLab består styregruppen af repræsentanter fra:

  • FALIHOS/Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag
  • Foreningen af Historielærere ved Handelsgymnasiet
  • Historielærerforeningen for stx & hf
  • Foreningen af Historielærere ved Læreruddannelsen