Webinar: Få inspiration til undervisningen i historie-, samfundsfags- og kristendomskundskab/religion

Få inspiration til din undervisning i historie, samfundsfags og kristendomskundskab/religion. Udgangspunktet for webinaret er udfordringer og problemstillinger i skolefagene, hvad der rører sig i forskningen på et internationalt plan og hvordan forskningen kan inspirere til undervisning og udvikling.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 31. maj 2022 kl. 14.00-15.00, når HistorieLab og Center for Grundskoleforskning inviterer til gratis webinar.

På dette inspirationswebinar kan du møde nogle af forskerne fra centerets fokusområde for historie-, samfundsfags- og religionsdidaktik. Du kan desuden høre om forskningen på området i et internationalt perspektiv og hvordan forskningen kan inspirere til undervisningen.

 

Små skolefag, store forventninger

Historie, samfundsfag og kristendomskundskab/religion fylder ikke meget på skoleskemaet. Alligevel er der store forventninger til de tre fag set i forhold til skolens generelle dannelsesopgave.

På webinaret ønsker forskerne at sætte fokus på denne problemstilling, at kulturfagene på den ene side rummer et potentiale ift. sammenhænge mellem skole, fag og elevernes hverdag, men på den anden side ofte oplever vanskeligheder med at udleve og udvikle dette potentiale, fordi andre fag og dagsordener prioriteres højere.

 

Mangel på forskningsbaseret viden om praksis

Ser vi på forskningen i de tre fag, findes der ikke meget konkret viden fra praksis.

På webinaret ønsker forskerne at få kendskab til og en dialog omkring skolefagene i praksis og samtidig inspirere til, hvordan international forskning kan implementeres i undervisningen.

Hvordan forstår elever og lærere fagene? Hvilke læremidler trækker man på som lærer? Hvor finder man inspiration og hvilket undervisningsmateriale læner man sig op ad? Det er nogle af de spørgsmål, som forskerne ønsker at indgå i en dialog om. For hvad rører sig i fagdidaktikken i de tre fag og hvilke fagdidaktiske problemstillinger oplever lærerne i praksis?

 

Udgangspunkt i fokusområdet historie-, samfundsfag- og religionsdidaktik

På webinaret vil forskerne præsentere, hvad de arbejder med i fokusområdet for de tre fag, samtidig med at de indbyder til sparring og dialog, når de præsenterer tendenser i den fagdidaktiske forskning og giver bud på muligheder for faglig udvikling indenfor undervisning i historie, samfundsfag og kristendomskundskab/religion. Med webinaret danner forskerne desuden netværk for alle, der er interesseret i at følge vores arbejde eller indgå i videre samarbejde med os.

Webinaret afholdes af Anders Stig Christensen, lektor, og Heidi Eskelund Knudsen, lektor, begge fra HistorieLab og Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og Søren Sindberg Jensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Center for Grundskoleforskning, Syddansk Universitet.

 

Hvem kan deltage på webinaret?

Alle er som udgangspunkt velkommen til at deltage på webinaret og til at tage del i dialogen. Om du er historie-, kristendomskundskab/religions- eller samfundsfaglærer, fagdidaktiker, lærerstuderende eller fagkonsulent mm. vil kun bidrage til at gøre dialogen mere nuanceret.

Vil du gerne blive klogere på de små fag med store forventninger og har lyst til at indgå i en dialog med forskerne om fagdidaktiske udfordringer og problematikker i skolefagene, kan du tilmelde dig på Syddansk Universitets hjemmeside.

 

Praktisk info

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 14.00-15.00.

Tilmeld dig webinaret her

Webinaret er gratis.