11 nye undervisningsforløb om Danmarkshistorien

Med udgangspunkt i DR's tv-serie "Historien om Danmark", har HistorieLab udviklet 11 nye undervisningsforløb om Danmarks historie. Forløbene, der varierer i klassetrin og længde, slår ned på betydningsfulde perioder i dansk historie helt fra stenalderen og frem til nutiden.

Foto: “Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde”, 1847, af Johan Thomas Lundbye. Wikimedia Commons.

Under titlen “Historier om Danmark”, dykker HistorieLabs 11 nye undervisningsforløb ned i udvalgte perioder i Danmarkshistorien. Forløbene inddrager klip fra DR’s tv-serie “Historien om Danmark” (kræver UNI-login), men er didaktiseret, så de både er relevante i mellemtrinnets og udskolingens historieundervisning.

Foruden materiale fra “Historien om Danmark”, omhandler forløbene forskellige kanonpunkter og opfylder flere af historiefagets kompetencemål.  Derudover er der til hvert forløb forslag til relevante museumsbesøg og gode råd til, hvordan besøget kan gribes an i forhold til undervisningen (se under “Lektionsplan og bilag”).

I alt består temaet “Historier om Danmark” af følgende undervisningsforløb:

Stenalderen
Metallernes tid
Vikingetiden
Den tidlige middelalder
Den sene middelalder
Reformation og renæssance
Guldalder
Industrialisering
Velfærd og kold krig
Det svære demokrati
Enevælde og oplysningstid

Se alle HistorieLabs undervisningsforløb her